Kwaliteit

Voor het vaststellen van een correcte maatvoering en materiaalkwaliteit beschikken wij over een geconditioneerde meetkamer, voorzien van een uitgebreide verzameling meetapparatuur, waaronder Mitutoyo 3D CNC meetmachine. Deze apparatuur wordt periodiek gekalibreerd, overeenkomstig onze kwaliteitsprocedure.

Elke medewerker binnen onze organisatie is verantwoordelijk voor continue kwaliteitsbewaking gedurende het gehele productieproces. Ieder onderdeel wordt bij aankomst tot aan het transport meerdere malen gecontroleerd op materiaalkwaliteit en maatvoering, conform de vastgelegde productspecificaties.

Inkomende materialen en gereedschappen worden onderworpen aan een uitgebreide controle, voordat zij in het productieproces worden ingezet.

Als model voor onze kwaliteitsbeheersing staat het ISO 9001:2000 systeem centraal.